1. در ثبت اطلاعات اکانت دقت نمایید در صورت اشتباه از سوی کاربر zeox.ir هیچگونه مسئولیتی ندارد.
  2. درصورت دریافت پیامک تکمیل سفارش و عدم دریافت سفارش در بازی حتما در مدت زمان حداکثر 3 ساعت به پشتیبانی اطلاع دهید.
  3. در صورت انصراف از خرید اگر قبل از تکمیل سفارش به ما اطلاع دهید مبلغ با کسر 3% مالیات برگشت داده می شود.
  4. خرید از فروشگاه به منزله قبول قوانین می باشد.