1. در ثبت اطلاعات اکانت دقت نمایید در صورت اشتباه از سوی کاربر zeox.ir هیچگونه مسئولیتی ندارد.
  2. در صورت انصراف از خرید اگر قبل از تکمیل سفارش به ما اطلاع دهید تمام مبلغ برگشت داده می شود.
  3. خرید از فروشگاه به منزله قبول قوانین می باشد.