book-open bookmark check home minus phone-call plus search

وبلاگ

Far Cry 6 و بسته الحاقی Vass: Insanity

بازی Far Cry   بازی Far Cry یکی از معروف ترین و محبوب ترین بازی های ویدئویی سال های اخیر است. اگر ذره ای هم اهل دنیای گیم باشید حتما تا کنون اسم این بازی به گوشتان خورده است. فارکرای یکی از ...

بیشتر

اخبار

اتمام ساخت بازی Far Cry 6

بازی Far Cry   بازی Far Cry یکی از معروف ترین و محبوب ترین بازی های ویدئویی سال های اخیر است. اگر ذره ای هم اهل دنیای گیم باشید حتما تا کنون اسم این بازی به گوشتان خورده است. فارکرای یکی از ...

بیشتر

اخبار

Far Cry 6. پیش نمایش این بازی را میتوانید امروز به صورت زنده مشاهده کنید.

بازی Far Cry   بازی Far Cry یکی از معروف ترین و محبوب ترین بازی های ویدئویی سال های اخیر است. اگر ذره ای هم اهل دنیای گیم باشید حتما تا کنون اسم این بازی به گوشتان خورده است. فارکرای یکی از ...

بیشتر

اخبار