logo
zeox
zeox

ترجمه ماموریت های هفته ی چهارم رویال پس سیزن ۷

ماموریت های بخش عادی:

  1. ۳ بار بروی یکی از ساختمان های مدرسه فرود بیایید.
  2. ۵ دشمن را با اسلحه kar98 بکشید.
  3. ۲۰ دشمن را با اسلحه scar-L بکشید.
  4. ۳ تا ایردراپ باز کنید.
  5. در ۱۰ بازی کلاه لول ۳ بردارید.
  6. ۲ نفر را از فاصله ۳۰ متری با نارنجک بکشید.

ماموریت های بخش ویژه:

  1. ۵ دشمن را با اسلحه شاتگان s1897 بکشید.
  2. ۲ بار در مود کلاسیک حداقل ۲ دشمن از یک تیم را بکشید.
  3. ۳ دشمن را از فاصله ۲۰۰ متری بکشید.
  4. به رنک پلاتینوم یا بالاتر از آن برسید.
دیدگاه‌ها (۰)

*
*