book-open bookmark check home minus phone-call plus search

وبلاگ

مایکروسافت وهمکاری آن با Koei Tecmo

مایکروسافت مایکروسافت را میتوان یکی از بزرگترین و موفق ترین شرکت های دنیا دانست. در واقع Microsoft را باید فرا تر از یک شرکت دانست. این ابرشرکت چند ملیتی که دفتر مرکزی آن در کشور ایالت متحده ...

بیشتر

اخبار