book-open bookmark check home minus phone-call plus search

وبلاگ

به نقل از سازمان تنظیم بازار بریتانیا Call of Duty باید از قرارداد بزرگ مایکروسافت حذف شود

Call of Duty   اگر از طرفداران بازی های تفنگی باشید، حتما تا کنون اسم بازی Call Of Duty را شنیده اید. این بازی ها از ابتدا تا کنون برای بسیاری خاطره انگیز بوده اند. بازیکنان با هر نسل جدید ...

بیشتر

اخبار