book-open bookmark check home minus phone-call plus search

وبلاگ

مایکروسافت پس از اکتیوژن بلیزارد همچنان به خرید های خود ادامه میدهد

مایکروسافت   مایکروسافت را میتوان یکی از بزرگترین و موفق ترین شرکت های دنیا دانست. در واقع Microsoft را باید فرا تر از یک شرکت دانست. این ابرشرکت چند ملیتی که دفتر مرکزی در کشور ایالت متحده ...

بیشتر

اخبار